Gói tài khoản Vietinbank ra đời để giải quyết các vấn đề phí chuyển tiền cho khách hàng. Thay vì mỗi lần giao dịch khách hàng sẽ tốn 3.000 đến 11.000 đồng cho một giao dịch chuyển tiền trong và ngoài ngân hàng thì giờ đây bạn sẽ được miễn phí mọi giao dịch.

Tìm hiểu về Gói tài khoản VietinBank

Hiện tại, VietinBank cung cấp 3 gói tài khoản là Smart năng động, Plus đa năng và Premium ưu tiên. Bạn đăng ký gói tài khoản nào thì bạn mặc định được hưởng các đặc quyền trong gói. Nếu bạn duy trì được số dư bình quân tối thiểu thì bạn sẽ không bị tính phí gói tài khoản, còn nếu không duy trì được số dư bình quân tối thiểu thì bạn sẽ bị tính phí tương ứng theo từng gói.

Số dư bình quân là gì?

Số dư bình quân là số dư trung bình của tháng đó. Ví dụ, mỗi ngày bạn để trong tài khoản 2 triệu trong vòng 30 ngày thì số dư bình quân là 2 triệu. Nếu bạn để 60 triệu trong 1 ngày thì số dư bình quân của bạn là 60 triệu / 30 ngày cũng là 2 triệu.

01 ngày ở đây được hiểu là bạn phải để qua đêm (12 giờ khuya) tới sáng hôm sau.

03 gói tài khoản VietinBank

Smart năng động

 • Hạn mức 1 lần chuyển khoản: 500 triệu
 • Hạn mức chuyển khoản tối đa: 3 tỷ/ngày
 • Điều kiện miễn phí: Duy trì số dư bình quân tối thiểu 2.000.000 đồng.
 • Phí nếu không đạt số dư bình quân tối thiểu: 15.000/tháng
 • Tính năng của gói:
  • Miễn phí chuyển tiền trong VietinBank
  • Miễn phí chuyển tiền liên ngân hàng
  • Miễn phí duy trì dịch vụ VietinBank iPay
  • Miễn phí thông báo số dư qua ứng dụng VietinBank iPay
  • Miễn phí quản lý tài khoản

Plus đa năng

 • Hạn mức 1 lần chuyển khoản: 500 triệu
 • Hạn mức chuyển khoản tối đa: 3 tỷ/ngày
 • Điều kiện miễn phí: Duy trì số dư bình quân tối thiểu 5.000.000 đồng.
 • Phí nếu không đạt số dư bình quân tối thiểu: 40.000/tháng
 • Tính năng của gói:
  • Miễn phí chuyển tiền trong Vietinbank
  • Miễn phí chuyển tiền liên ngân hàng
  • Miễn phí duy trì dịch vụ VietinBank iPay
  • Miễn phí thông báo số dư qua SMS
  • Miễn phí quản lý tài khoản

Premium ưu tiên

 • Hạn mức 1 lần chuyển khoản: 5 tỷ
 • Hạn mức chuyển khoản tối đa: 15 tỷ/ngày
 • Điều kiện miễn phí: Không cần duy trì số dư bình quân tối thiểu, nhưng phải thoả điều kiện là khách hàng ưu tiên của Vietinbank.
 • Vietinbank sẽ thu phí gói này 18.000 đ/tháng nếu như bạn không còn được xếp hạng ưu tiên tại Vietinbank nữa.
 • Tính năng của gói:
  • Miễn phí chuyển tiền trong Vietinbank
  • Miễn phí chuyển tiền liên ngân hàng
  • Miễn phí duy trì dịch vụ VietinBank iPay
  • Miễn phí thông báo số dư qua SMS
  • Miễn phí quản lý tài khoản

Trong trường hợp bạn muốn nâng hạn mức chuyển tiền của gói tài khoản thì bạn liên hệ Chi nhánh/PGD Vietinbank gần nhất


Nếu bạn chưa có tài khoản VietinBank, có thể mở tài khoản VietinBank online tại nhà ngay trên điện thoại và sử dụng được ngay

MỞ TÀI KHOẢN VIETINBANK

Cách đăng ký Gói tài khoản VietinBank chuyển tiền miễn phí

 • Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VietinBank iPay
 • Bước 2: Tại màn hình chính của ứng dụng, chọn vào menu Xem thêm để xem tất cả các tính năng của ứng dụng
 • Bước 3: Tại màn hình ứng dụng, chọn vào thẻ Cài Đặt sau đó tìm đến tính năng Đổi gói tài khoản thanh toán
 • Bước 4: Chọn gói tài khoản phù hợp với bạn và nhấn vào nút Đổi gói

Hướng dẫn đăng ký gói tài khoản VietinBank chuyển tiền miễn phí

Tới đây là bạn đã đăng ký thành công gói tài khoản rồi đấy. Chúc bạn thành công.

MỞ TÀI KHOẢN VIETINBANK NGAY