Lạm phát là gì?

Lạm phát là một hiện tượng kinh tế thường xuyên xảy ra trong nền kinh tế, thể hiện bằng sự tăng mức giá chung của hàng hóa và dịch vụ theo thời gian. Khi lạm phát xảy ra, giá trị của đồng tiền sẽ giảm đi, nghĩa là với cùng một số tiền, người tiêu dùng sẽ mua được ít hàng hóa và dịch vụ hơn so với trước đây.

Lạm phát khiến giá cả tăng cao

 

Công thức tính tỷ lệ lạm phát

Tỷ lệ lạm phát kỳ hiện tại = (Giá trị chỉ số CPI cuối cùng / Giá trị CPI ban đầu) * 100

 

Phân loại lạm phát

Dựa vào mức độ tăng giá, lạm phát được chia thành 3 loại chính:

• Lạm phát tự nhiên

Tỷ lệ lạm phát thấp (dưới 10%), nền kinh tế hoạt động ổn định, đời sống người dân được đảm bảo.

• Lạm phát phi mã

Tỷ lệ lạm phát cao (từ 10% đến dưới 1000%), gây ra biến động lớn cho nền kinh tế, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người dân.

• Siêu lạm phát

Tỷ lệ lạm phát cực kỳ cao (trên 1000%), gây ra hậu quả to lớn cho nền kinh tế, khó có thể kiểm soát và khắc phục.

Tác động của lạm phát

tác động của lạm phát

Ảnh hưởng đến thu nhập thực tế của người dân

 • Khi giá cả tăng cao, thu nhập thực tế của người dân (thu nhập danh nghĩa chia cho mức giá) sẽ giảm đi. Điều này ảnh hưởng đến đời sống của người dân, đặc biệt là những người có thu nhập cố định như người làm công ăn lương.
 • Người nghèo sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề hơn do họ dành phần lớn thu nhập cho các nhu cầu thiết yếu như ăn uống, nhà ở.

Ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh

 • Lạm phát cao khiến cho doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc dự trù chi phí, tính toán giá thành sản phẩm, dẫn đến giảm hiệu quả kinh doanh.
 • Lạm phát cao cũng khiến cho thị trường trở nên bất ổn, gây khó khăn cho việc thu hút đầu tư.

Ảnh hưởng đến hệ thống tài chính

 • Lạm phát cao khiến cho giá trị đồng tiền giảm đi, ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống tài chính.
 • Lạm phát cao cũng có thể dẫn đến tăng lãi suất, gây khó khăn cho việc vay mượn vốn.

 Ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng

 • Lạm phát cao khiến cho người tiêu dùng lo lắng, hoang mang, dẫn đến giảm nhu cầu tiêu dùng.
 • Người tiêu dùng có xu hướng mua sắm nhiều hơn để tích trữ hàng hóa, dẫn đến tăng áp lực lên giá cả.

Ảnh hưởng đến phân phối thu nhập

 • Lạm phát cao có thể dẫn đến bất bình đẳng trong xã hội, gia tăng khoảng cách giàu nghèo.
 • Những người có thu nhập cố định (như người làm công ăn lương) sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề hơn so với những người có thu nhập từ kinh doanh.

Ngoài ra, lạm phát còn có thể gây ra một số ảnh hưởng khác như:

Gây bất ổn kinh tế vĩ mô

 • Gây khó khăn cho việc thực hiện các chính sách kinh tế
 • Gây mất niềm tin vào đồng tiền

Việc kiểm soát lạm phát là một nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ và các cơ quan chức năng. Vậy họ sẽ làm gì?

Dưới đây là một số giải pháp chính để..

Kiểm soát lạm phát

kiểm soát lạm phát

Chính sách tiền tệ

 • Điều chỉnh lãi suất: Ngân hàng trung ương có thể tăng lãi suất để hạn chế việc vay mượn và chi tiêu, từ đó giảm bớt lượng tiền trong lưu thông và kiềm chế lạm phát.
 • Thay đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc: Ngân hàng trung ương có thể tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc để buộc các ngân hàng thương mại phải giữ lại nhiều tiền hơn, làm giảm lượng tiền cho vay và hạn chế lạm phát.
 • Mua bán trái phiếu chính phủ: Ngân hàng trung ương có thể mua trái phiếu chính phủ để thu hồi tiền từ lưu thông, làm giảm lượng tiền trong nền kinh tế và kiềm chế lạm phát.

Chính sách tài khóa

 • Giảm chi tiêu ngân sách: Chính phủ có thể cắt giảm chi tiêu ngân sách, đặc biệt là những khoản chi tiêu không hiệu quả, để giảm bớt áp lực lên ngân sách nhà nước và kiềm chế lạm phát.
 • Tăng thuế: Chính phủ có thể tăng thuế, đặc biệt là thuế đối với các mặt hàng xa xỉ, để tăng nguồn thu ngân sách và giảm bớt lượng tiền trong lưu thông.

Giải pháp về mặt sản xuất

 • Tăng cường sản xuất: Cần tập trung phát triển sản xuất, nâng cao năng suất lao động để đáp ứng nhu cầu thị trường, giảm bớt tình trạng thiếu hụt hàng hóa và kiềm chế lạm phát.
 • Giảm chi phí sản xuất: Doanh nghiệp cần áp dụng các biện pháp để giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh, từ đó giảm giá thành sản phẩm và kiềm chế lạm phát.

Giải pháp về mặt giáo dục và truyền thông

 • Nâng cao nhận thức của người dân về lạm phát: Cần tuyên truyền, giáo dục để người dân hiểu rõ về lạm phát, nguyên nhân và tác động của lạm phát, từ đó có những hành động phù hợp để bảo vệ bản thân khỏi tác động tiêu cực của lạm phát.
 • Khuyến khích tiết kiệm: Cần khuyến khích người dân tiết kiệm, hạn chế chi tiêu phung phí để giảm bớt áp lực lên giá cả hàng hóa và dịch vụ.

Kết luận

Lạm phát là hiện tượng mức giá chung của hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế tăng liên tục trong một khoảng thời gian nhất định

Lạm phát có thể được phân loại thành nhiều loại dựa trên mức độ tăng giá, nguyên nhân gây ra và phạm vi ảnh hưởng.

Lạm phát cao có thể gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế và đời sống người dân như: giảm thu nhập thực tế, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, bất ổn kinh tế vĩ mô,…

Việc kiểm soát lạm phát là một nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ và các cơ quan chức năng.

Có thể áp dụng nhiều biện pháp để kiểm soát lạm phát như: chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, giải pháp về mặt sản xuất, giải pháp về mặt giáo dục và truyền thông.

Việc phân loại lạm phát giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về nguyên nhân và bản chất của lạm phát, từ đó có thể áp dụng các biện pháp kiểm soát hiệu quả.

Hy vọng bạn tìm được giải đáp cho những thắc mắc về lạm phát.