Bảo hiểm Bưu Điện hay còn gọi là bảo hiểm PTI, là công ty bảo hiểm phi nhân thọ được Bộ Tài Chính cấp giấy phép thành lập vào ngày 01/08/1998. với 3 cổ đông lớn đấy là công ty bảo hiểm Bưu Điện Hàn Quốc chiếm 37,32% cổ phần, công ty cổ phần chứng khoán Vndirect chiếm 16,44% cổ phần, công ty Bưu điện Việt Nam chiếm 22,67% cổ phần.

Trải qua 22 năm phát triển công ty hiện nay đã có hơn 2.000 cán bộ và nhân viên chuyên nghiệp, với 52 công ty thành viên.
Hiện tại PTI đang phục vụ khách hàng tại 10.800 bưu điện, bưu cục trên toàn quốc. Công ty trở thành doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ (bhpnt) có mạng lưới bán hàng và dịch vụ chăm sóc
khách hàng lớn nhất tại thị trường bảo hiểm tại Việt Nam

Các gói bảo hiểm Bưu Điện PTI Insurance

Đối với cá nhân:

 • Bảo hiểm xe máy.
 • Bảo hiểm ô tô.
 • Bảo hiểm toàn diện học sinh.
 • Bảo hiểm hiểm tình yêu.
 • Bảo hiểm tai nạn.
 • Bảo hiểm khách hàng du lịch trong nước.
 • Bảo hiểm bồi thường cho người lao động.
 • Bảo hiểm tín dụng.
 • Bảo hiểm ô tô tự nguyện.
 • Bảo hiểm ô tô bắt buộc.
 • Bảo hiểm nhà tư nhân.
 • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo.
 • Bảo hiểm người nước ngoài du lịch tại Việt Nam.
 • Bảo hiểm người Việt Nam du lịch nước ngoài.
 • Bảo hiểm du lịch quốc tế.
 • Bảo hiểm xe máy bắt buộc.
 • Bảo hiểm xe máy tự nguyện

Đối với doanh nghiệp:

 • Bảo hiểm hàng hóa.
 • Bảo hiểm ô tô doanh nghiệp bắt buộc.
 • Bảo hiểm cháy nổ.
 • Bảo hiểm TNDS chủ tàu.
 • Bảo hiểm bưu gửi quốc tế.
 • Bảo hiểm hàng hóa nội địa.
 • Bảo hiểm trách nhiệm.
 • Bảo hiểm kỹ thuật.
 • Bảo hiểm tài sản.
 • Bảo hiểm hỗn hợp.
 • Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu.
 • Bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển hỗn hợp.
 • Bảo hiểm thân tàu.
 • Bảo hiểm đóng tàu.
 • Bảo hiểm tai nạn thuyền viên.
 • Bảo hiểm ô tô doanh nghiệp tự nguyện.

Cách đăng ký tham gia bảo hiểm PTI

Bước 1: Truy cập đường dẫn bên dưới

CLICK NGAY ĐỂ ĐĂNG KÝ

Bước 2: Chọn gói bảo hiểm phù hợp

Bước 3: Đọc kỹ các điều khoản – Chọn Mua ngay

Bước 4: Nhập đầy đủ thông tin – Chọn Tiếp tục

Bước 5: Kiểm tra lại thông tin

Bước 6: Xác nhận thanh toán hoặc nhận tư vấn từ nhân viên

ĐĂNG KÝ NGAY